Adam Andrysek | Mobile Trends Conference 2016 – podsumowanie

Urządzenia mobilne w coraz większym stopniu wpływają na codzienność Polaków. Według raportu „POLSKA.JEST.MOBI” z 2015 roku smartfony posiada już 58% osób w wieku 15+ (s.7). Tym samym urządzenia, które jeszcze dekadę temu stanowiły niewielki odsetek rynku telefonów, będąc raczej rodzajem technologicznej ciekawostki niż pełnoprawnym, przydatnym, wielofunkcyjnym, multimedialnym narzędziem, obecnie zmierzają ku jego zdominowaniu. Wielu z nas nie wyobraża już sobie możliwości powrotu do tradycyjnego (czy raczej: starodawnego) telefonu. Smartfon dla współczesnego użytkownika stał się uboższą, ale także znacznie bardziej mobilną wersją komputera osobistego. Za pomocą telefonu można wykonać większość podstawowych czynności, do których używa się komputerów: począwszy od sprawdzenia poczty elektronicznej, poprzez przeglądanie internetu, oglądanie filmów, na wykonaniu transakcji bankowych skończywszy. Co więcej, obecne rozwiązania software’owe stosowane przez niektórych producentów komórek pozwalają na wykorzystanie smartfona jako realnej (choć mniej wydajnej – z racji skromniejszych podzespołów) alternatywy dla peceta. Dzięki podłączeniu telefonu, monitora, klawiatury i myszki / touchpada do specjalnego huba, smartfon zmienia się w komputer z systemem operacyjnym na tyle wydajnym, by można było wykonać na nim typowo biurowe zadania (np. pisanie artykułów) w znacznie wygodniejszy sposób.

Posiadacze smartfonów bardzo często wykorzystują je do zadań związanych z użyciem internetu. Z niecałych trzech godzin dziennie przeznaczonych średnio na korzystanie ze smartfona jedynie 45 minut poświęcane jest na aktywność niewymagającą połączenia z siecią. Jednocześnie wśród użytkowników wzrasta też świadomość korzyści płynących z instalowania na smartfonie różnorakich aplikacji. Aplikacje ułatwiają wykonanie poszczególnych zadań: podają podpowiedzi komunikacyjne w dużych miastach, znajdują rekomendowane atrakcje turystyczne i lokale gastronomiczne w pobliżu, pozwalają na szybką obsługę konta bankowego, mierzą codzienną aktywność fizyczną itp. Większość użytkowników ściąga aplikacje z myślą o realizacji konkretnego celu, po czym usuwa je po jego zrealizowaniu (por. „POLSKA.JEST.MOBI 2015”, s. 17). Istotne jest jednak to, że osiąganie owego celu dzięki urządzeniom mobilnym wzbogaconym o aplikacje często staje się łatwiejsze niż na komputerze, ale też – co we współczesnym świecie jeszcze istotniejsze – istotnie szybsze.
Przytoczone wcześniej informacje pośrednio dowodzą coraz większej popularności tematyki mobile: zarówno w dyskursie akademickim, jak i branżowym. Bezpośrednim dowodem zainteresowania tymi zagadnieniami są różnorakie targi i konferencje poświęcone rozwiązaniom mobilnym, organizowane w wielu krajach świata (np. słynne Mobile World Congress w Barcelonie). Jedno z tego rodzaju wydarzeń odbywa się także w Polsce – między 17 a 19 lutego w Krakowie miała miejsce piąta edycja Mobile Trends Conference, połączona z 3. Targami Rozwiązań IT, E-commerce i Urządzeń Mobilnych Mobile-IT.

P1140072 4

Fot. Ewa M. Walewska

Organizatorzy MTC 2016 na swojej stronie internetowej informują, że jest to „[…] największa w Polsce konferencja poświęcona mobilnym technikom i technologiom” (http://2016.mobiletrends.pl/konferencja). Wedle ich przewidywań każdego dnia w wydarzeniu mogło uczestniczyć ponad 400–500 osób. Spora liczba uczestników to niezaprzeczalny atut Mobile Trends Conference, które z racji swego branżowego charakteru umożliwiało tym samym skuteczny networking. Na wydarzeniu gościli między innymi dyrektorzy, prezesi, szefowie oraz pracownicy firm zarówno piszących aplikacje mobilne, jak i wykorzystujących tego rodzaju rozwiązania do celów marketingowych bądź też oferujących dedykowane aplikacje swoim klientom. Networking zaakcentowany został także poprzez sam układ prelekcji. Trzydniowa konferencja podzielona została bowiem na trzy bloki tematyczne: Business Day, Inspiration Day, Development Day, w trakcie których odbywały się liczne prelekcje, przedzielone dwiema około 30-minutowymi przerwami kawowymi oraz jedną godzinną przerwą obiadową. Długie przerwy zdecydowanie sprzyjały zarówno dyskusjom na tematy zaprezentowane przez prelegentów, jak i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

Networkingowy aspekt konferencji został dodatkowo zaakcentowany poprzez uwzględnienie w programie wieczornej imprezy networkingowej. Uczestnicy MTC 2016 mogli ponadto zainstalować na swoich urządzeniach mobilnych dedykowaną aplikację wyposażoną w zakładkę „networking”, funkcjonującą na zasadzie publicznego chatroomu dla wszystkich zalogowanych uczestników konferencji. Logowanie do aplikacji mogło odbyć się m.in. poprzez portal branżowo-społecznościowy LinkedIn, co dodatkowo akcentowało biznesowy aspekt wydarzenia.
Sama aplikacja mobilna została zaprojektowana bardzo profesjonalnie: cechowała się czytelnym i intuicyjnym interfejsem, a jej funkcjonalność wykraczała poza proste sprawdzenie programu konferencji, choć prawdopodobnie to właśnie do tego zadania wykorzystywano ją najczęściej. Za jej pomocą zalogowany użytkownik mógł także dodać interesujące go wydarzenia konferencyjne do ulubionych, co umożliwiało otrzymanie stosownego powiadomienia na chwilę przed ich rozpoczęciem, oceniać wystąpienia poszczególnych prelegentów (w skali ocen od 1 do 5), podejrzeć biogramy prelegentów, nawiązać bezpośredni kontakt z innym uczestnikiem wydarzenia poprzez wbudowany chat, odczytywać informacje o konferencji z mediów społecznościowych bez konieczności wychodzenia z aplikacji, sprawdzić na mapie miejsce konferencji i rozpocząć nawigację GPS, ocenić całe wydarzenie w przygotowanej ankiecie oraz uzyskać informacje na temat partnerów wydarzenia oraz samej aplikacji.

Fot. Ewa M. Walewska

Fot. Ewa M. Walewska

Sedno Mobile Trends Conference 2016 stanowiły jednak wystąpienia konferencyjne poszczególnych prelegentów. Trzeba przyznać, iż cechowała je spora różnorodność tematyczna. Konferencję rozpoczęła prelekcja Sławomira Sochaja, „Ekosystemy mobilne – ich przyszłość i zależności między nimi”. Podczas wystąpienia prelegent wymienił składniki nowoczesnych aplikacji mobilnych, zwracając uwagę na to, by patrzeć na nie przez pryzmat trzech warstw: narzędzi, zaangażowania oraz contentu (usługi). Podkreślał także, że warto zdawać sobie sprawę z różnic występujących pomiędzy poszczególnymi warstwami, jak również potrafić umiejętnie wykorzystać możliwości aplikacji z danej warstwy, przy świadomości ewentualnych jej ograniczeń (np. niskiego potencjału monetyzacyjnego aplikacji narzędziowych).

Fot. Ewa M. Walewska

Fot. Ewa M. Walewska

Jako drugi na scenie zagościł Adrian Kielich, który w referacie „Mobile po obu stronach Odry” wykazywał szereg podobieństw oraz różnic wynikających z porównania dwóch rynków mobile: polskiego i niemieckiego. W kolejnym wystąpieniu Łukasz Kuc, Dyrektor Biura Projektów Mobilnych i Internetowych, w formie case study zaprezentował krótką historię aplikacji mobilnej IKO, służącej do obsługi konta w PKO Banku Polskim, większą część wystąpienia poświęcają omówieniu jej aktualnej funkcjonalności.

Fot. Ewa M. Walewska

Fot. Ewa M. Walewska

Tuż przed przerwą obiadową Monika Mikowska z agencji interaktywnej mobee dick, autorka bloga jestem.mobi opowiadała o przyszłości aplikacji mobilnych, uzupełniając wypowiedź prezentacją statystyk, m.in. na temat ilości aplikacji mobilnych używanych w ciągu dnia / miesiąca przez przeciętnego użytkownika czy najpopularniejszych aplikacji ubiegłych lat. Prelegentka zwróciła także uwagę na współczesne trendy w tworzeniu aplikacji mobilnych oraz na potencjał stojący za rozwiązaniami takimi jak powiadomienia typu push.

W trakcie pierwszego dnia konferencji na scenie pojawili się ponadto Anna Gruszka i Norbert Mazur z referatem o enigmatycznie brzmiącym tytule „Ile tapnięć potrzeba do zamówienia pizzy?”. Artur Brzyski z kolei opowiadał o tym, jak ze start-upu zrobić innowacyjną firmę. Inny z prelegentów – Michał Giera – skupił się na coraz dotkliwszym dla branży mobilnej problemie piractwa aplikacji, wyjaśniając przy okazji wyraźne różnice w ilości pobrań pirackich aplikacji pomiędzy dwoma najpopularniejszymi mobilnymi systemami operacyjnymi: Android i iOS. Paweł Jakub Dawidek dokonał analizy bezpieczeństwa platform mobilnych. Kolejni prelegenci – Magdalena Grochala i Łukasz Majewski – starali się przekonać uczestników konferencji o bezcelowości ciągłego tworzenia nowych aplikacji mobilnych przez różnorakie firmy. Występujący postulowali, by zasoby finansowe przeznaczać na kreatywne kampanie reklamowe z wykorzystaniem istniejących już aplikacji / serwisów, jak Tinder, Facebook, Instagram czy Shazam. W trakcie referatu Przemysława Frączka audytorium miało natomiast możliwość zapoznania się z trzema kosztownymi błędami popełnianymi przy tworzeniu aplikacji mobilnych dla biznesu. Business Day zakończony został anglojęzycznym wystąpieniem Very Pershiny, poświęconym zmianom dotykającym rynek turystyczny w związku z aplikacjami mobilnymi z branży turystycznej.

Fot. Ewa M. Walewska

Fot. Ewa M. Walewska

W trakcie pierwszej części drugiego dnia konferencji akcent przeniesiony został z rozważań dotyczących stricte aplikacji mobilnych na problemy związane z bardziej ogólnymi aspektami mobile. I tak na przykład bloger Maciej Budzich opowiadał o tym, kim są digital influencerzy, prezenter TVN Turbo Adam Kornacki przedstawiał przykłady zastosowania technologii cyfrowych w motoryzacji, a Paweł Sala z firmy FreshMail proponował uczestnikom konferencji sprawdzone metody zarządzania czasem oraz programy takie zarządzanie wspomagające. Podczas drugiego dnia nie zabrakło także innych prezentacji, w tym case studies, takich jak przedstawienie Google Tango (Piotr Koźniewski), wyników i efektów badań mapami ciepła (Robert Stolarczyk) czy też zastosowań druku 3D w medycynie (Barbara Ostrowska).

Ostatni dzień konferencji (Development Day) wypełniły prelekcje w języku angielskim, skierowane głównie do specjalistów z branży IT. Wśród poruszanych tego dnia zagadnień znalazły się wystąpienia dotyczące komunikacji kontekstowej (Marcos Placona), platformy ResearchKit (Matteo Crippa) oraz zasad tworzenia efektywnego MVP (Minimum Viable Product). Z racji braku odpowiednich kompetencji informatycznych nie podejmę się jednak opisu wystąpień z ostatniego dnia. Osoby zainteresowane szczegółami dotyczącymi dowolnej prelekcji z Mobile Trends Conference 2016 zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej wydarzenia (http://2016.mobiletrends.pl/konferencja), na której dostępne są między innymi prezentacje multimedialne przygotowane przez prelegentów.W trakcie wydarzenia odbyła się także Gala MTA, podczas której wręczone zostały nagrody Mobile Trends Awards w 17 kategoriach dla firm za najlepsze / najciekawsze / najbardziej innowacyjne projekty mobile (lista nagrodzonych znajduje się pod adresem: http://2016.mobiletrends.pl/glosowanie). Równolegle do drugiego oraz trzeciego dnia konferencji, również na terenie EXPO Kraków, miały miejsce 3. Targi Rozwiązań IT, E-commerce i Urządzeń Mobilnych Mobile-IT, będące interesującą formą dopełniającą obrazu piątej, jubileuszowej edycji Mobile Trends Conference, pozwalające zapoznać się z ofertą firm oferujących usługi z zakresu szeroko pojętego mobile.

Dodaj komentarz