Archiwa kategorii: Film i multimedia

Janusz Musiał | („Teoria i estetyka fotografii cyfrowej – antologia”, red. Piotr Zawojski)

Na długo przed powstaniem języka słów człowiek jaskiniowy komunikował się za pomocą obrazów. Dzięki wynalazkowi fotografii komunikacja wizualna otrzymała swój najprostszy, najbardziej bezpośredni i najbardziej uniwersalny język.

Edward Steichen

Fotografia zrodziła się z pragnienia pochwycenia, zdjęcia i utrwalenia obrazu świata, by przenosić go w miejscu i w czasie. Stworzyła bogaty i różnorodny arsenał technicznych i technologicznych możliwości opowiadania. Fotografia to medium wrażliwe na światło obrazów, fenomenów zjawisk fizycznych, procesów fizykochemicznych oraz cyfrowych operacji. To uniwersum naszych pragnień pochwyconych w sieć, śladów świata realnego lub wizualizacja przestrzeni wyobraźni.

Jako rezultat mechaniczno-optycznej rejestracji wybranych fragmentów rzeczywistości, fotografia łączy w sobie naturalne procesy automatycznego odwzorowywania świata rzeczy oraz nadawania im trwałej formy w oparciu o aktualny poziom techniki i technologii. Stanowi medium, które było prekursorem i inspiratorem mediów obrazowania technicznego (kina i telewizji), co na trwale ukształtowało modele kreacji i recepcji przekazów wizualnych, w zdecydowany sposób stanowiąc o obliczu kultury wizualnej XX wieku. Czytaj dalej