Archiwa kategorii: Sztuka

Magdalena Zięba | Paul Bik. Pastelowe warstwy znaczeń

Prace polskiego artysty pochodzącego z Warszawy, a mieszkającego obecnie w Mediolanie, charakteryzuje wyjątkowy puryzm formalny i oszczędność środków. Pod tym względem jego obrazy wydają się na wskroś minimalistyczne, a jednak zawierają w sobie jakąś trudną do zdefiniowania przewrotność. Paula Bika inspirują bowiem postmodernistyczne formy architektoniczne, które we Włoszech stały się, między innymi, przyczynkiem do powstania w latach osiemdziesiątych grupy Memphis Milano.

Paul Bik to artysta, którego malarstwo wyrasta z architektury. Jest to jednak szczególny rodzaj malarstwa, w którym autor stawia większy akcent na akt konstruowania obrazu niż na proces pokrywania farbą powierzchni zamkniętej w ramach. To podejście wywodzić należy zarówno z architektonicznego doświadczenia zawodowego artysty, jak i osobistej fascynacji architekturą miasta, które stało się jego domem. Mowa tutaj jednak nie o gotyckiej architekturze słynnej Katedry Narodzin Św. Marii czy dziewiętnastowiecznej Gallerii Vittorio Emmanuele, ale o budowlach, które w latach sześćdziesiątych dały początek postmodernistycznemu ruchowi w architekturze. To właśnie z Mediolanu wywodzą się tacy prekursorzy postmoderny architektonicznej jak Aldo Adreani czy Giovanni Muzio, a także wielki Aldo Rossi, który co prawda twierdził, że nie może być twórcą postmodernistycznym, jako że nigdy nie był modernistą, ale którego projekty przeszły już do klasyki ruchu. Czytaj dalej

Agata Stronciwilk | Materia i pustka (Anish Kapoor)

Zorganizowana w Museo d’arte Contemporanea w Rzymie monograficzna wystawa Anisha Kapoora pozwala zapoznać się z dwoma, wydawałoby się skrajnymi, obszarami, wokół których ogniskuje się jego twórczość – materialnością oraz pustką. W istocie jednak te dwa obszary przenikają się i dopełniają, co wyraźnie podkreśla kurator wystawy, Mario Codognato.

Działający od lat 70. w Wielkiej Brytanii, pochodzący z Bombaju Anish Kapoor należy do najbardziej rozpoznawalnych artystów współczesnych. Zasłynął przede wszystkim dzięki monumentalnym realizacjom umieszczanym w przestrzeni miejskiej. Artysta eksponował w przestrzeni publicznej połyskujące obiekty, odbijające otaczającą rzeczywistość. Jednym z najbardziej znanych jest powstałe na zamówienie teatru w Nottingham „Sky Mirror”, olbrzymie 10-tonowe lustro, w którym „przegląda” się niebo. Inną znaną realizacją była praca „Dirty Corner” – monumentalny metalowy lej, którego forma nasuwała skojarzenie z waginą, co spowodowało, że nazywany był także „The Queen’s Vagina”. Gigantyczna forma umieszczona została w ogrodach wersalskich, wywołując przy tym spore kontrowersje, które doprowadziły ostatecznie do aktów wandalizmu. Rzeźba dwukrotnie została pokryta hasłami o charakterze antysemickim, za drugim razem artysta zasugerował pozostawienie napisów jako dodatkowego elementu instalacji. Czytaj dalej

Magdalena Lara | Muzealny speed dating

Krok 1. Wyguglać

Niepodważalnie internet stanowi dziś najbardziej popularny środek komunikacji1. Obejmuje nie tylko stosunki międzyludzkie, ale również kontakt pomiędzy różnymi placówkami i relacje człowiek–instytucja. Formy sieciowego porozumiewania się podlegają zmianom wraz z pojawiającymi się nowinkami technologicznymi. Stare metody szybko się dezaktualizują, wprawiając nadawcę i odbiorcę w stan ciągłej czujności i wyczekiwania.

Jak muzea w Polsce radzą sobie w sieciowym kontakcie z potencjalnym gościem? Czy są w stanie w pełni realizować swoje postulaty?

Jeszcze do niedawna muzea definiowały się jako miejsca odpowiedzialne za gromadzenie oryginalnych dzieł, opiekę nad nimi i udostępnienie ich zwiedzającym. W statucie The International Council of Museums, uzupełnionym w 1995 roku, instytucja muzeum została określona jako przestrzeń zajmująca się konserwacją, badaniem, edukacją i dokumentacją nie tylko kultury materialnej, ale również dziedzictwa cyfrowego (Zawojski 2006, 69). Rozpowszechnianie i ochrona treści wirtualnych zyskuje taką samą wartość co opieka nad obiektami realnie istniejącymi. Powstało pojęcie „muzeum wirtualnego”, które mieści w sobie ten nowy zakres działalności i który można tłumaczyć jako gromadzenie i udostępnianie informacji oraz dzieł za pośrednictwem internetu2. Czytaj dalej