Archiwa kategorii: Sztuka

Kevin Nazencew | Polska szkoła buntu („Nie jestem już psem”, Muzeum Śląskie)

Kontestacja w obszarze działań artystycznych jest zjawiskiem (i nie należy bać się tego określenia) wyeksploatowanym chyba na wszelkie możliwe sposoby. Sztuka alternatywna, jak często eufemistycznie jest określana, zakłada postawę wyzywającą, często w radykalny sposób wymagającą zaangażowania od odbiorcy dzieła. Jeśli zechcieć ją uporządkować, a co więcej, znaleźć wspólny mianownik dla działań twórców ją reprezentujących, z całą pewnością moglibyśmy dojść do wniosku, iż fundamentalnym dla niej pojęciem jest niezgoda, rozumiana w sposób dwojaki: zarówno jako nieprzekraczalny antagonizm pomiędzy jednostką a systemem wiedzy/władzy w ujęciu Foucaulta, jak i jako nie-zgoda, czyli brak akceptacji systemów oraz norm na wszystkich możliwych płaszczyznach (prywatnej, rodzinnej, religijnej, społecznej etc.). W tym świetle poczyniona przez kuratorki Zofię Czartoryską i Katarzynę Karwańską próba zestawienia ze sobą stosunkowo dużej ilości artystów polskiego outsider artu, wywodzących się z tak różnych środowisk twórczych, jest zadaniem trudniejszym, niż mogłoby się pozornie wydawać.

Problem może być widoczny już na etapie promocji wystawy – tytuł „Nie jestem już psem”, zaczerpnięty z dramatu Łukasza Wojtyski o tej samej nazwie, połączony z dosyć już zużytą typografią, przywodzącą na myśl punkową estetykę takich grup muzycznych jak chociażby The Adicts lub The Casualties, każe nam spojrzeć na tematykę wystawy poprzez pewną łatwo rozpoznawalną kliszę (nieprzystosowany abnegat i niezrozumiana przez nikogo sztuka). Całe szczęście, pomimo pewnych wyjątków, obawa ta mija, gdy zwiedzamy ekspozycję.

Czytaj dalej

Sabina Rotowska-Śpiewak | Architektoniczne koncepcje, kreacje i konteksty Marka Dziekońskiego

Funkcjonalizm nauczył mnie, żeby nie robić rzeczy niepotrzebnych.
Marek Dziekoński

Nowe Tychy to jedno z najmłodszych miast w Polsce – zostały wybudowane właściwie od podstaw, stając się tym samym swoistym architektonicznym eksperymentem. Obecnie uznawane są za fenomen i jeden z najwybitniejszych projektów na powojennej scenie architektonicznej. Miasto zaprojektowali znakomici architekci i urbaniści, m.in. Kazimierz Wejchert i Hanna Adamczewska-Wejchert oraz Maria i Andrzej Czyżewscy. Wśród twórców znalazł się również architekt Marek Dziekoński. Warto podkreślić, że jego działalność nie była jak dotąd prezentowana w szerszym ujęciu problemowym. W 2005 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyła się pośmiertna wystawa architekta, której towarzyszył katalog prezentujący zarówno jego indywidualne, jak i zespołowe projekty.

24 marca 2017 r. w Muzeum Miejskim w Tychach (Dawna Młótownia) odbył się wernisaż ekspozycji zatytułowanej „Marek Dziekoński. Koncepcja – Kreacja – Konteksty”, której kuratorem jest Patryk Oczko. Całość prezentacji należy uznać za projekt na wskroś holistyczny. Przedsięwzięcie to obejmuje nie tylko wystawę czasową przedstawiającą projekty architekta – ekspozycji towarzyszyła również konferencja „Tychy – dziedzictwo nowego miasta. Architektura i urbanistyka lat 1955–1989”, przewidziane są także spotkania z architektami, oprowadzania kuratorskie oraz spacery po mieście. Wszystkie te działania mają na celu jak najlepsze przybliżenie, nie tylko mieszkańcom miasta, postaci i twórczości  projektanta. Czytaj dalej