Archiwa kategorii: Sztuka

Kevin Nazencew | Perspektywa wieku dojrzewania (Muzeum Śląskie w Katowicach)

Wystawy, które za cel stawiają sobie zestawienie dzieł różnych autorów i co za tym idzie, nurtów, pod względem formalnym mogą wydawać się najbardziej wymagające – zarówno w ramach procesu przygotowania, jak i ich odbioru. Z perspektywy kuratorskiej dobór autorów tworzących ekspozycję oraz jej zaplecze merytoryczne musi spajać logiczna klamra, nie będąca „fanaberią” osób odpowiedzialnych za wystawę. W efekcie punkt styczności wybranych dzieł, nawet jeśli jest zaskakujący, powinien w sposób naturalny łączyć poszczególne wątki. Odbiorca może jednak spotkać się z utrudnionym zadaniem, chcąc w sposób całościowy, a nie jedynie fragmentaryczny, obcować z wystawą – to bowiem od odkrycia przez niego linii narracyjnej oraz punktów stycznych łączących poszczególne dzieła w dużej mierze zależy powodzenie wystawy.

„Perspektywa wieku dojrzewania” jest wystawą szczególną – z jednej strony porusza temat, można odnieść wrażenie, wielokrotnie już wykorzystywany, a mianowicie okres wejścia w dorosłość w czasie horroru II wojny światowej (a co za tym idzie – wszelkie związane z tymi warunkami wypaczenia i dylematy moralne). Z drugiej natomiast ciekawy wydaje się wybór artystów, których sztuka, i co chyba najważniejsze, życiorysy, tworzą szkielet ekspozycji. O ile twórczość Wajdy jest znana bardzo dobrze światowej publiczności – jak przyznaje Anda Rottenberg w tekście otwierającym katalog wystawy – o tyle zestawienie jej w jednym miejscu z dziełami Aliny Szapocznikow oraz Andrzeja Wróblewskiego może być uznane za novum i próbę podjęcia reinterpretacji prac mniej lub bardziej znanych szerszemu spektrum odbiorców. Czytaj dalej