Krzysztof Sztafa | Walka trwa (IV: see u tomorrow guys)

t h i s d e v i c e i s m a n a g e d b y g o o g l e . c o m

(UTC+1:00CEST[W]) / USERID: 656D / 4:53PM.

Protein whey przed treningiem (przezroczysty i profesjonalny bidon). Oczy żołnierzy przyszłości zbieleją od płaskich ekranów. Plutonie kognitywny: dla kogo walczymy?

+

Pytanie brzmi inaczej. Kosmos jest przychylny: the end of my shift is an illusion. Czas wolny spędzam na reprodukcji siły roboczej, spać chodzę wcześnie, wcześnie wstaję. Nie uprawiam seksu. Jeśli jestem kobietą, nie zajdę w ciążę.

+

Formuła myślenia cudzymi myślami: lunch za vouchera. Wyobrażam sobie scenariusz, w którym system MyBenefit wypiera narodowe waluty i staje się nowym uniwersalnym ekwiwalentem wartości wymiennej. Zamówione dobra w ciągu doby zostają dostarczone konsumentom za pomocą miniaturowych, zdalnych dronów: „to trudne piękno, ale piękno”.  Ścieraj. Użytkownicy są zadowoleni z wysokiej jakości świadczonych usług.

+

High performance. Delivered. Na orbicie znajduje się obecnie kilkaset satelitów należących do podmiotów komercyjnych. Elon Musk zapowiada, że w ciągu dekady pierwszy ładunek o masie 50 ton wyląduje na czerwonej planecie. W parę minut po ogłoszeniu tych słów akcje SpaceX skaczą nieco w górę, ale jeszcze w ciągu tego samego cyklu wracają do normy, czyli stabilnego wzrostu o 3% w skali roku.

+

To dobry okres. Prekariusze wszystkich krajów łączą się ze sobą za pośrednictwem podręcznych aplikacji. Wiąże się z tym kilka problemów. Wprzódy: [aplikacje] zaśmiecają interfejs i pamięć podręczną. Po wtóre: [ap.] mają ograniczoną przepustowość. Po trzecie: [ap.] nie gwarantują optymalnego poziomu przepływu.

+

Są narażone na błędy systemowe. Jeśli do komunikacji wewnętrznej wedrze się glitch, przedsiębiorstwo może być narażone na przerwę w akumulacji. D&G (znana marka odzieżowa) nazywa ten fenomen w sposób poetycki: przestrzeń gładka.

+

Wdrożenie i ewaluacja. Celem naszej firmy jest stworzenie korzystnej biosfery oraz otwarcie nowego rynku zbytu na świadczone usługi. Wskaźniki na wyświetlanym hologramie sugerują, że jesteśmy na dobrej drodze. W ciągu [określona jednostka czasu] osiągniemy wynik priorytetowy. Platforma przewiduje przejrzysty system bonusów dla zasłużonych użytkowników.

+

Nie ma żadnego zewnętrza. Jesteśmy w planie immanencji.

+

Pytanie brzmi: czym jest paradygmatyczny użytkownik? Jaki jest warunek możliwości jego awansu do poziomu premium? Dział IT napotyka problemy metodologiczne.

+

W toczącym się sporze punktem dojścia jest konstytucja takiego profilu użytkownika, w oparciu o który umożliwiony zostanie proces dyferencjacji. U progu trzeciej ery Rorty stworzył uniwersalną – pokonującą narodowe/klasowe podziały – apoteozę różnicy jako pojęcia. Oto nasz horyzont modalny. See you tomorrow guys.

++

(UTC+1:00CEST[W]) / USERID: 656D / 2:22PM.

Log-in, check-in: now it’s tomorrow guys. Na procesy życiowe składają się dwa dychotomiczne rejestry ontologiczne: online i offline. Wszyscy pochodzimy z Europy. Interfejs nieustannie podlega drobnym korektom.

++

Korekty są drobne, ale ciągłe, dostosowane do poznawczego aparatu wyobrażonego użytkownika. Załóżmy, że w wyniku pogłębionej kooperacji podzespołów dział IT pokonuje aporie i wyodrębnia jego (użytkownika) elementarną formę. Od teraz proces dyferencjacji postępuje w porządku geometrycznym.

++

Interfejs staje się stosunkiem społecznym.

++

Open desk na poziomie +9. wyposażony został w system podtrzymywania procesów życiowych. Dzięki stosownej optymalizacji przestrzeni menedżerowie średniego szczebla mogą pozwolić sobie na manipulację siłami wytwórczymi. Nie robią tego.

++

Jeszcze. W sali konferencyjnej brzęczą wszystkie urządzenia. Raporty sporządzane przez TL składane są kierownictwu z ustaloną regularnością. Wyświetlane na cyfrowym rzutniku odczyty z ostatniego cyklu produkcyjnego wskazują delikatne wahanie przy współczynniku QA productivity / overall quality. Po konsultacjach z Radą Nadzorczą kierownictwo decyduje się na zastosowanie miękkich środków dyscyplinarnych wobec części sektora, mimo iż w odniesieniu do przedstawionego contentu nie ma wystarczających powodów do obaw czy też strukturalnych interwencji.

++

W kontekście zapowiadanych środków dysplinarnych kierownictwo dysponuje kilkoma możliwościami:
1) może polecić użytkownikom zwiększenie współczynnika overall quality (formalna subsumpcja pracy pod kapitał),
2) może na dziale IT wymusić pogłębione zmiany w interfejsie, aby proces weryfikacji kontentu stał się bardziej innowacyjny (realna subsumpcja pracy pod kapitał),
3) może otworzyć nowy proces rekrutacyjny.

Ostatnie rozwiązanie delikatnie naruszy równowagę pomiędzy kapitałem zmiennym i kapitałem stałym, co w szerszej perspektywie może prowadzić do niepożądanych komplikacji. Obrady TL w sali konferencyjnej na poziomie +9. przedłużają się o kwadrans, ale nie są zacięte. Panuje półoficjalna atmosfera.

++

[Intermezzo na czas procesu decyzyjnego:]

„Krzywa Laffera – ekon. graficzna ilustracja zależności między wysokością stopy opodatkowania a łącznymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatków.

Kształt krzywej wskazuje, że istnieją 2 różne stopy podatkowe, niższa i wyższa, dostarczające takiego samego przychodu z podatków. W pierwszym przypadku opłaca się podnieść stopę podatkową, gdyż prowadzi to do zwiększenia przychodów z podatków; w drugim przypadku korzystniej jest ją obniżyć, bowiem pobudzi to aktywność gospodarczą i powiększy podstawę opodatkowania, jaką tworzą dochody ludności i przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrosną wpływy do budżetu”.

++

Decyzja kierownictwa zapada podczas walnego zebrania podzespołów na poziomie +5. w gmachu QD. Personel pokonuje pustą przestrzeń pomiędzy modułami w kabinach sześciu wind. Przypominają te szpitalne. Większość użytkowników dociera na miejsce przeznaczenia z kilkuminutowym wyprzedzeniem. Ogłoszenie decyzji poprzedza bezpośredni stream z biura w Dublinie. W sali konferencyjnej gasną wszystkie światła. Następuje relacja w czasie rzeczywistym.

Głos z ekranu sączy się przez trzy głośniki o mocy 150W – jeden z nich ustawiono po prawej, drugi po lewej stronie rzutnika, trzeci natomiast z tyłu, gdzieś w pobliżu drzwi wejściowych. Przedstawiciel Rady Nadzorczej ma na sobie markowy garnitur, a jego szyję otula dzianinowy, szary golf. Sprawia wrażenie solidnego i godnego zaufania człowieka. Pozdrawia wszystkich zebranych użytkowników i dziękuje im za świetną pracą, którą wykonują każdego dnia. Po paru minutach oddaje głos kierownictwu sektora, macha ręką do zebranych i rozłącza się. Nieskoordynowane oklaski milkną na kilka sekund po zakończeniu relacji, akurat w momencie, w którym do sali konferencyjnej stopniowo powraca oświetlenie.

Głos przejmuje jedna z TL. Jej usta wyginają się w delikatnym uśmiechu. Gestem ręki zaprasza wszystkich do konsumpcji tortu z logiem firmy: pojedyncze spojrzenia użytkowników wędrują we wskazanym kierunku. Wprzódy jednak ma to ogłoszenia jedną rzecz.

TL wierzy, że wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaganny.

++

Opór żywej pracyjest znikomy.

Coś tam pogadali, zrobili se kawę, zeszli na fajkę i wrócili do open space’a, a na pasku zadań pojawił się komunikat o potrzebie aktualizacji elementów software’u z dopiskiem: see u tomorrow guys!


 

Krzysztof Sztafa – ur. 1991, krytyk literacki, prozaik. Publikuje za fryty w prasie i internecie. Mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie – pełen nadziei – czeka na wiosnę.

Dodaj komentarz