Opcje | nr 1 (90) 2013

Łukasz Stec | Dezyderia

 

POSTY

 

Grzegorz Dziamski | Ponowoczesność,
czyli wstęp do kultury współczesnej

Małgorzata Kaźmierczak | Re-enactment.
„Konserwacja” czy interpretacja performansu
lat 60. i 70.?

Alina Świeściak | Polska poezja najnowsza
wobec postmodernizmu

Dawid Kujawa | Wideopoezja Toma Konyvesa
jako twórczość postpoetycka

Ewa Wąchocka | Postpisanie dla teatru

Grzegorz Stępniak | Postfeminizm w świecie Gaga.
Koniec normalności w wydaniu Butchlalis de Panochtitlan

Piotr Zawojski | Świat z cegieł.
Realizm subiektywny Ryszarda Czernowa

Adam Gołębiewski | Postinstrumentarium muzyki

Przemysław Pieniążek | Nu metal: życie po życiu

Andrzej Dorobek | Rock peryferyjnie

 

Recenzje

 

Agnieszka Wojtowicz | Szopka literacka |

Sławomir Shuty „Jaszczur”, Korporacja Ha!art

Olga Szmidt | Umieranie na pustkę |

Wit Szostak „Fuga”, Lampa i Iskra Boża

Kinga Kasperek | Kowbojka odjeżdża w stronę
zachodzącego słońca | Marta Podgórnik
„Nic o mnie nie wiesz”, Biuro Literackie

Piotr Fast | Inżynieria dusz po nowemu |
Michaił Jelizarow „Bibliotekarz”,
przeł. Izabela Korybut-Daszkiewicz, Muza SA

Bartosz Kłoda-Staniecko | Technologia uczuć |
„Robot & Frank”, reż. Jake Schreier

Przemysław Pieniążek | Czas patriotów |
„Lincoln”, reż. Steven Spielberg

Adriana Świątek | Gombrowicz w epoce pustki
niemetafizycznej | Witold Gombrowicz „Ślub”,
reż. i scen. Paweł Wodziński, Teatr Polski im.
H. Konieczki w Bydgoszczy

Jakub Derbisz | Dwa wyjścia | Sofokles „Filoktet”,
reż. Barbara Wysocka, Teatr Polski we Wrocławiu

Katarzyna Nalezińska | Zapominanie |
Małgorzata Dawidek-Gryglicka „Odprysk
poezji. Stanisław Dróżdż mówi / A Piece of
Poetry. Conversation with Stanisław Drożdż”,
Korporacja ha!art

Michał Koziołek | 12 westchnień Tomasza Stańki |
Tomasz Stańko New York Quartet „Wislawa”, ECM

Magdalena Dziadek | Józef Michał Ksawery
Poniatowski — kompozytor przypomniany |
Ryszard Daniel Golianek „Opery Józefa Michała
Ksawerego Poniatowskiego”, Dom Wydawniczy Due

Mateusz Andrzejewski | Muzyka — świat „sprzed
poznania”? | Anna Chęćka-Gotkowicz
„Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki”,
słowo/ obraz terytoria

Lesław Czapliński | Dyptyk werystyczny.
Od Wielkanocy do Wniebowzięcia, czyli
sukces reżysera | Pietro Mascagni „Rycerskość
wieśniacza”, Ruggero Leoncavallo „Pajace”, Opera
Wrocławska

Anna Wróblewska | Zachód kontra reszta
świata? | Robert J.C. Young „Postkolonializm.
Wprowadzenie”, przeł. Marek Król,
Wydawnictwo UJ

 

Poezja

 

Bohdan Zadura | Wiersze

Alina Świeściak | Bohdan Zadura i post

 

Felieton

 

Krzysztof Łęcki | Post i ferie (dla rozrywki)

Marek K.E. Baczewski | Modlitwa Hegla

Andrzej Gwóźdź | Wspomnienie cokolwiek baśniowe