Podwójny agent. Portrety KAFKI | red. M. Jochemczyk, Z. Kadłubek, M. Piotrowiak

Książka musi być siekierką na zamarznięte morze w nas.

Franz Kafka w liście do Oscara Pollaka (1904),
przeł. A. Sobiepanek

Szczyt przyjemności dają nam przecież fragmenty, tak jak i w życiu osiągamy szczyt przyjemności, przyglądając mu się we fragmentach, a jaką grozę budzi w nas Całość i w gruncie rzeczy to, co doskonałe, kompletne.

Thomas Bernhard: Dawni mistrzowie,
przeł. M. Kędzierski