Redakcja

Redakcja

Alina Świeściak
red. naczelna | poezja
Zajmuje się poezją dwudziestowieczną i najnowszą oraz krytyką literacką. Autorka prac z tego zakresu, m.in. „Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego” (Kraków 2004), „Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku” (Kraków 2010), „Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010)” (Mikołów 2010). Pracuje na Uniwersytecie Śląskim.
Monika Glosowitz
sekretarka redakcji
Badaczka literatury, tłumaczka, animatorka kultury. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Utrechcie i Granadzie, studiowała również w Akademii „Artes Liberales”. Obecnie doktorantka literaturoznawstwa UŚ oraz programu Gender and Diversity w Uniwersytecie w Oviedo. Redaguje dział poetycki „artPapieru”. O sztuce i feminizmie pisała m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Czasie Kultury”, „FA-arcie”, „Odrze” i „Śląskich Studiach Polonistycznych”. W wolnych chwilach podróżuje albo sadzi drzewa.
Piotr Zawojski
film | media
Doktor habilitowany, pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ w Katowicach, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. Autor książek „Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią” (2000), „Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik” (2007), „Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii” (2010) oraz „Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów” (2012). Redaktor naukowy „Ku filozofii fotografii Viléma Flussera” (2004, 2015) oraz tomów „Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii” (2010), „Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu” (2015) oraz „Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów” (2015). Dyrektor artystyczny festiwalu „digital_ia w Szczecinie. www.zawojski.com
Krzysztof Łęcki
filozofia | socjologia
Doktor habilitowany socjologii, publicysta, komentator. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor ponad stu szkiców i artykułów, głównie w tomach zbiorowych i czasopismach specjalistycznych, a także w „Encyklopedii socjologii” oraz przewodniku encyklopedycznym „Literatura polska XX wieku”; Felietonista: od 2003 radia eM, w latach 2007–2008 „Magazynu” dziennika „Polska-The Times”. Opublikował: „Perspektywy socjologii kultury artystycznej” (z Aleksandrem Lipskim, Warszawa 1992); „Dogmaty i herezje” (z Witoldem Izdebskim, Kraków 1992); „Świat społeczny Ślązaków. Rekonstrukcja treści świadomości potocznej” (z Kazimierą Wódz, Jackiem Wodzem i Piotrem Wróblewskim, Katowice 1992); „Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej” (z Andrzejem Szóstakiem, Warszawa 1996); „Św. Gombrowicz” (Katowice 1997); „Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian” (z Kazimierą Wódz i Krystyną Faliszek, Katowice 2001); „Widma wolności. Felietony wygłoszone na antenie Radia eM 107,6 FM” (Katowice 2009); „Inny zapis. Sekretny dziennik» pisarza jako przedmiot badań socjologicznych. Na przykładzie «Dzienników» Stefana Kisielewskiego” (Katowice 2012).
Aneta Głowacka
teatr
Teatrolożka i krytyczka teatralna. Adunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu UŚ. Współpracuje z „Teatrem” i „Notatnikiem Teatralnym”. W redakcji „Opcji” od 2006 roku.
Dariusz Nowacki
literatura
Krytyk i badacz literatury, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracownik pism literackich, a także gazet codziennych i wydawnictw. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską. Autor pięciu książek; ostatnio wydał „Ukosem. Szkice o prozie” (Katowice 2013).
Magdalena Dziadek
muzyka poważna
Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem, 1984). W 1991 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie obroniła dysertację doktorską poświęconą warszawskiej krytyce muzycznej z lat 1810–1890. W 2004 zrealizowała tamże przewód habilitacyjny. Od 1992 prowadzi samodzielną działalność naukową, poświęcając się historii polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, w szczególności historii krytyki muzycznej. Zawodowo była związana m.in. z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 2013 wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Grzegorz Olszański
jazz | rock | techno
Poeta, krytyk, nauczyciel akademicki. Opublikował cztery książki poetyckie („Tamagotchi w pustym mieszkaniu”, Kraków 1999; „Sztuka mięsa”, Bytom 2001; „Kroniki filmowe”, Warszawa 2006; „Starzy nieznajomi”, Katowice 2013) oraz trzy prozatorsko-naukowe („Śmierć Udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej”, Katowice 2006; Apelacje. „Szkice o literaturze i przygodach jej twórców”, Mikołów 2012; „Wiek męski: epopeja rozkładu”, Katowice 2015). Debiutancki tom poetycki otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny, zaś ostatni znalazł się w finale Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Stypendysta tygodnika „Polityka”.
Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak
strefa debiutu
Autorka tomików poetyckich (m.in. „Szkliwo”, „Jak umierają małe dziewczynki”, „deadline”, „ciemność resort spa”) oraz książek: „Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie” i „Obce. Reaktywacja – szkice”. Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
Łukasz Białkowski
sztuka
Krytyk sztuki, niezależny kurator, nauczyciel akademicki. Publikował w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. Tłumacz z z literatury francuskiej. W 2012 roku nakładem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ukazał się jego przekład „Estetyki relacyjnej” Nicolasa Bourriaud. Tłumaczył również m.in. eseje Gillesa Deleuze’a i Georgesa Bataille’a. Autor książek „Nieszczere pole. Szkice o sztuce” i „Figury na biegunach. Narracje silnego i słabego podmiotu twórczego”. W latach 2010–2011 roku pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, gdzie był redaktorem naczelnym kwartalnika „MOCAK Forum”. W latach 2012–2013 był kierownikiem programowym galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Członek AICA Sekcja Polska. Adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wykładowca na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Mieszka w Krakowie.
Marcin Kasperek
Opracowanie graficzne i łamanie
Dorota Łukacz-Marek
KOLPORTAŻ

Współpracują

Joanna Aleksandrowicz
M.K.E. Baczewski
Justyna Cembrowska
Paweł Ćwikła
Piotr Fast
Łukasz Folda
Andrzej Gwoźdź
Anna Kałuża
Magdalena Kempna-Pieniążek
Krystyna Kłosińska
Krzysztof Kłosiński
Roman Książek
Piotr Kulas
Ewa Jodko
Jędrzej Siwek
Pola Sobaś-Mikołajczyk
Dariusz Tkaczewski
Szczepan Twardoch
Wojciech Wilczyk