Redakcja

Dawid Kujawa
literatura | muzyka
Doktorant w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego, od 2010 roku stały współpracownik Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych, autor książki „Wideopoezja. Szkice” (Katowice 2014). Eseje, teksty krytyczne i wiersze publikował w prasie literackiej, tomach zbiorowych i w internecie. Członek redakcji Magazynu Literatury i Badań nad Codziennością „Przerzutnia”. Zajmuje się polską poezją po roku 2000. dawid.kujawa0@gmail.com
Agata Stronciwilk
sztuka
Doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) oraz historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego. W obszarze jej zainteresowań badawczych szczególne miejsce zajmuje jedzenie w sztuce współczesnej. stronciwilk@op.pl
Wojciech Sitek
film i multimedia
Doktorant w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się ideologicznym uwikłaniem amerykańskiego kina akcji, społecznym fenomenem wideokaset, zagadnieniem filmowych wyobrażeń cielesności oraz tematyką praktyk bioartowskich. sitek.wojtek@gmail.com