Redakcja

Agata Stronciwilk
sztuka
Doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ (kierunki wiodące: kulturoznawstwo, filozofia) oraz historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik Działu Edukacji Muzeum Śląskiego. W obszarze jej zainteresowań badawczych szczególne miejsce zajmuje jedzenie w sztuce współczesnej.
Skontaktuj się z Agatą
Wojciech Sitek
film i multimedia
Doktorant w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się ideologicznym uwikłaniem amerykańskiego kina akcji, społecznym fenomenem wideokaset, zagadnieniem filmowych wyobrażeń cielesności oraz tematyką praktyk bioartowskich.
Skontaktuj się Wojciechem