Tag Archives: Świaściak

Kwartalnik kulturalny “Opcje”

Kwartalnik Kulturalny „Opcje” funkcjonuje nieprzerwanie od 1993 roku. Został utworzony przez Konrada Cezarego Kędera (pierwszego redaktora naczelnego czasopisma) i Marka Łabno (ówczesnego dyrektora Górnośląskiego Centrum Kultury).

Od 2001 redaktorem naczelnym czasopisma jest Alina Świeściak, a „Opcje” przyjęły formę numerów tematycznych. Temat każdego numeru staje się pryzmatem analizy kultury współczesnej dla poszczególnych działów: poezja, proza, literatura, film, teatr, sztuka, muzyka poważna, jazz/rock/techno, socjologia/filozofia.

Ponadto w „Opcjach” ukazują się recenzje (filmów, książek, płyt, festiwali, przedstawień teatralnych i wystaw), felietony, prace artystów grafików, debiuty poetyckie i gratka kulturalna.

W trakcie działalności pisma towarzyszyło mu kilka dodatków literackich: najpierw „Na dziko” (1995–1997), potem arkusz poetycki (1997–2000), a następnie „Kursywa” (2000–2002). Od 2003 czytelnicy otrzymują wraz z czasopismem książki poetyckie bądź prozatorskie.

Od 2000 roku wydawanie czasopisma wspomaga Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.