Archiwa tagu: Ukosem

Dariusz Nowacki | Ukosem. Szkice o prozie

Ukosem, czyli jak? Na pewno nie z niechęcią, nieprzyjaźnie, co podsuwa frazeologizm „patrzeć/zerkać ukosem”, raczej ukośnie w stosunku do czegoś, po przekątnej. Oczywiście myślę tutaj o współczesnej polskiej prozie i zarazem o moim o niej pisaniu. Po prostu chciałem przedstawić pewną część własnych sprawozdań z lektur, a ponieważ musiałem wybrać ― książki i losy pisarzy w pierwszej kolejności ― dokonałem cięcia ukośnego właśnie.
Ciąć po przekątnej ― jeśli nadal odwoływać się do tej metafory ― to odsłaniać twórczość pisarzy, których się podziwia, nieledwie szanuje lub w ogóle się nie ceni, to wskazywać na zjawiska ważne i marginalne, sprawy przedawnione i aktualne. Zapewniam przy tym, że w ukośnym cięciu ― tak jak ja je rozumiem ― nie ma intencji polemicznej bądź wywrotowej. Nie chodzi mi zatem o podgryzanie zastanych hierarchii literackich ani o, jakkolwiek rozumiany, gest rewindykacji czy odnowicielski. Jeśli w ogóle tego typu operacje są dziś do przeprowadzenia, to tylko w ramach dużych przedsięwzięć monograficznych, w których próbuje się ogarnąć tzw. całość (której oczywiście ogarnąć nie sposób, ale próbować trzeba). Tymczasem niniejsza książka ― jak stanowi podtytuł ― jest zbiorem szkiców o polskiej prozie współczesnej, nie zaś raportem o stanie tejże prozy.

(fragment książki)