Tłumacz i zdrada | red. Piotr Fast, Justyna Pisarska

tłumacz i zdrada_red. fast, pisarska

W zespołowej monografii zatytułowanej Tłumacz i zdrada podjęte zostały rozważania na temat najróżniejszych kwestii związanych z pojęciem wierności w tłumaczeniu, a także lojalności tłumacza wobec litery i idei oryginału, co przywołuje zresztą szeroki krąg problemów dotyczących granic interpretacji tłumaczonego dzieła. W kręgu tematów, które zostały tu podjęte, znajduje się także dyskusja nad problematyką tłumaczenia literalnego i wolnego (resp. ekwiwalencji formalnej i dynamicznej), ale też odpowiedzialności tłumacza i jego zobowiązań wobec kultury przyjmującej. Namysłowi zostały też poddane zagadnienia związane z kompetencjami translatora i jego profesjonalną odpowiedzialności za językową i myślową zawartość translatu. Szczegółowy wykaz zagadnień, którym poświęcona została ta książka  znaleźć można w spisie treści.

SPIS TREŚCI

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech | Tłumaczenie feministyczne: czy interwencjonizm jest zdradą? Zarys problematyki — 7

Olga Kubińska, Wojciech Kubiński | „Mogę tylko dar zwrócić”: ekonomia miłości w przekładach Stanisława Barańczaka — 27

Borys Szumański | O zdradzie uobecnienia – polemika wokół przekładów Stanisława Barańczaka — 51

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz | Dada ubu. Przekład Jana Gondowicza w teatrze Jana Klaty — 69

Piotr Plichta | Madejowe łoże w przekładzie na języki obce: jak nie dopuścić się zdrady, tłumacząc prozę Johna Donne’a — 93

Emilia Truskolaska | Utopijność zdrady czy zdradzona utopia? Tłumaczenie Orwellowskiej nowomowy — 109

Karolina Kwaśna | Jak pozostać wiernym estetyce wstrętu Howarda Phillipsa Lovecrafta — 127

Wacław M. Osadnik | Jak Bernard W.A. Massey „zdradził” Marię Kuncewiczową, czyli co można zrobić z Cudzoziemką — 145

Justyna Pisarska | Czy interpretacja postkolonialna to zdrada? Angielski przekład Bohatera naszych czasów Michaiła Lermontowa — 163

Anna Car | Przełożyć zdradę – problematyka tłumaczenia audiowizualnego na przykładzie filmu Jana Hřebejka i Petra Jarchovskiego Niewinność — 181

Natalia Rusiecka | Dlaczego tłumacze zdradzają? Kilka uwag na temat przekładów współczesnej poezji białoruskiej — 197

Claudio Salmeri | Klasyczny i nowatorski przekład Piekła Dantego — 209

Lubomír Hampl | Tłumacz jako identyfikator i interpretator przekładanego tekstu (na materiale czeskim i polskim) — 231

Noty o autorach — 247

Dodaj komentarz