Zamieranie prozy | red. M. Ładoń, G. Olszański

Klasyk rozpaczy Emil Cioran powiada: „Człowiek dobrze się mający, niezależnie od swych zalet, zawsze rozczarowuje. Nie sposób brać poważnie tego, co mówi, widzieć w tym cokolwiek innego niż preteksty bądź myślowe łamańce. Doświadczenia okropności, jedynego, jakie przydaje naszym słowom wagi, nie zna, tak jak nie ma też żadnego pojęcia o nieszczęściu, bez czego niepodobna komunikować się z istotami oddzielonymi, którymi są chorzy”. Czyniąc powyższe słowa punktem wyjścia naszej książki, zakreślamy tym samym horyzont, w jakim widzimy bohaterów interpretowanych w niej utworów. Parafrazując Ciorana ― oni na pewno nie rozczarowują, bo żaden z nich nie ma się dobrze. Z „doświadczeniem okropności” są ― na różne sposoby ― doskonale oswojeni; można wręcz zaryzykować tezę, że właśnie ono ich definiuje, obdarza znaczeniem ich tekstowy, a zarazem przecież ludzki byt.

Monika Ładoń
Grzegorz Olszański