W maju 2015 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach rozpoczęło prace nad nowym projektem: oprócz papierowego kwartalnika „Opcje” ukazuje się od tej pory internetowy miesięcznik „Opcje 1.1″, prezentujący przede wszystkim utwory oraz teksty krytyczne autorów związanych ze środowiskami młodoartystycznymi i młodoliterackimi.

Nastawieni jesteśmy na pełną eksploatację medium, jakim się posługujemy: twórcy dzieł netartowych, wierszy cybernetycznych czy prozy hipertekstowej nie powinni dziś już walczyć o swoją pozycję w kulturze, ich prace nie powinny też być prezentowane jako osobliwości wabiące czytelników, stanowią bowiem zjawisko doskonale oswojone – nie widzimy przeszkód, by na łamach „Opcji 1.1″ utwory interaktywne zamieszczać obok utworów „analogowych”.

Każda odsłona miesięcznika zawiera prace artystyczne i krytyczne skupione w kilku działach:

literatura | film i multimedia | sztuka | muzyka | antropologia

Autorów zainteresowanych współpracą prosimy o nadsyłanie propozycji. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce: Opcje 1.1 | redakcja

Zobacz najnowszy numer Opcji 1.1